Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim szczyci się ponad stuletnią tradycją. Jej dzieje sięgają 1900 roku. W latach 1900 - 1914 naukę prowadził w jednej izbie jeden nauczyciel. Pierwszym kierownikiem szkoły był Wawrzyniec Pertkiewicz. Najstarszym szkolnym dokumentem jest dziennik lekcyjny pochodzący z roku szkolnego 1917/1918. Wówczas w szkole uczyło się w trzech oddziałach czterdziestu czterech uczniów. Jej kierownik wychowywał swoich podopiecznych na gorących patriotów. "Bóg,Honor, Ojczyzna" - to słowa i wartości, które dla ówczesnych uczniów były najdroższe. Nic więc dziwnego, że Pana Wawrzyńca aresztowano niemal na początku okupacji. 15 kwietnia 1940 roku w tradycji szkoły jest dniem szczególnym. Wtedy to, po aresztowaniu został osadzony w obozie koncentracyjnym, gdzie go zamordowano. Po wyzwoleniu piękne tradycje ojca przez wiele lat kontynuowała jego córka Maria, nauczając wraz ze swoim mężem Jerzym Stefanowiczem.
W 1960 roku szkoła została przeniesiona do zabytkowego dworu rodziny Tarnowskich. Pochodzący z przełomu XVII/XVIII wieku budynek okazał się zbyt mały. Dzieci uczyły się na dwie zmiany. Brakowało szatni, nie było centralnego ogrzewania i toalety wewnątrz budynku. Wszystko to sprawiło, że zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły. W 1993 roku pojawiła się szansa na podjęcie budowy. Komitet Rodzicielski wraz z całym środowiskiem zorganizował szereg dochodowych imprez po to, by szkoła powstała jak najszybciej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczności szkolnej i wsparciu władz w dniu 4 września 2002 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek.
Nowa szkoła spełnia oczekiwania rodziców, nauczycieli i otoczenia. W szkole jest przestronnie, czysto i estetycznie. Klasy są przytulne i kolorowe, ozdobione pracami dzieci. Na korytarzu widnieją gazetki ścienne o tematyce ekologicznej, regionalnej i europejskiej.
Szkoła skryta jest w zieleni, o którą ciągle dbamy, dosadzając kolejne drzewka i krzewy. Dzieci mają gdzie biegać, bawić się czy uczestniczyć w grach ruchowych. Na dużym placu zabaw są: piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawki oraz domek letni. Można w nim odpocząć, nawet uczestniczyć w lekcji. Tuż za szkołą znajdują się boiska sportowe i sporo zieleni. Tu też są wydzielone miejsca na ogniska, pikniki i biwaki oraz górka tak potrzebna zimą.

Od 7 czerwca 2008 roku nasza szkoła nosi imię Jana Pawła II.


Funkcję dyrektora szkoły pełnili w latach:
1959 -1979 Jerzy Stefanowicz,
1980-1986 Wiesław Załęcki,
1986 -1991 mgr Bożena Piaskowska,
1991 - 2010 mgr Krystyna Szczepaniak.
Od 1 września 2010 roku funkcję tę pełni pani mgr Beata Strzyczkowska.