przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim

 

Przewodniczący  Claudia Saitovic-Wyczisk
Zastępca  
Skarbnik  
Sekretarz Iwona Zawieja