przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim

 

Przewodniczący  Magdalena Sempień
Zastępca Anna Zybrant
Skarbnik Katarzyna Turowska
Sekretarz Urszula Jurek