Gmina Brzeźnio w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  zrealizowała                 

                                    projekt  pn. „Radosne przedszkole

 

Wartość zrealizowanego projektu - 179 678,59 PLN.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu wsparcie otrzymał m.in. oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim.

Z budżetu projektu doposażono plac zabaw, dostosowano toalety dla potrzeb dzieci najmłodszych, wyposażono kuchnie, zakupiono meble do szatni, oraz meble i wyposażenie wypoczynkowe do sali dydaktycznych. Ponadto oddział otrzymał sprzęt ICT, zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne. Zakupiono również wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.

Projekt „Moja wymarzona ekopracownia” jest realizowany

w
Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Kliczkowie Wielkim

Otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu na dofinansowanie zadań z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Moja wymarzona ekopracownia 2015”.

Nazwa zadania: „Moja wymarzona ekopracownia” przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim

Wartość ogólna zadania: 31483,65 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi to 26600 zł (dotacja)

Przyznane środki finansowe pozwoliły na utworzenie pracowni przyrodniczej.

W ramach realizacji zadania zakupiono:

  • pomoce dydaktyczne związane z edukacją przyrodniczą i ekologiczną,
  • nowe meble (stoliki i krzesła szkolne), tablice korkowe, tablice szkolną, szafki i szafy, szafkę pod umywalkę, biurko nauczycielskie, stół laboratoryjny,
  • tablicę interaktywną, projektor multimedialny, głośniki, laptop, aparat fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne,
  • fototapetę o tematyce przyrodniczej,
  • rośliny doniczkowe.

Pracownia już od kilku dni służy uczniom naszej szkoły.

 

Dzięki dotacji WFOŚiGW w Łodzi mamy w szkole nowoczesną ekopracownię, na miarę potrzeb i aspiracji środowiska. Pierwszorzędne było dla nas zakupienie nowego umeblowania oraz wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Ustawienie krzeseł i stolików będzie ułatwiać stosowanie aktywnych metod pracy, w szczególności pracy w grupach, przeprowadzanie doświadczeń, obserwacji, hodowli, samodzielnych projektów badawczych.

Nauka w nowej pracowni będzie sprzyjała rozwojowi młodych talentów, przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą i zainspiruje dzieci do podejmowania ekologicznych działań na rzecz środowiska przyrodniczego.