"Biblioteka jest wielka przez swą gościnność, a nie przez swe rozmiary"

Biblioteka szkolna mieści się na pierwszym piętrze w dużej sali.
Uczniowie chętnie tu przychodzą i spędzają przerwy, przy stolikach czytają wypożyczone książki, czasopisma. Na tablicach są wykazy lektur i informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych.  W bibliotece organizowane są również konkursy i wystawy okolicznościowe.