Nadanie imienia
Jana Paw
ła II

Szkoła Podstawowa w Kliczkowie Wielkim liczy około stu lat. W nowym budynku pod adresem Kliczków Wielki 45, uczniowie pobierają  edukację od 2002 roku.

7 czerwca 2008 roku szkoła zyskała patrona. To wyjątkowa chwila, która zdarza się danej szkole tylko raz. Na opiekuna kliczkowskiej społeczności uczniowskiej wybrano Jana Pawła II, polskiego papieża, zmarłego w 2005 roku.

Nadanie imienia szkole było wielkim wydarzeniem dla całej lokalnej społeczności. Rozpoczęto je uroczystą mszą świętą w samo południe, podczas której poświecono nowy sztandar szkoły. Mszy świętej przewodniczył ekscelencja ksiądz biskup ordynariusz Stanisław Napierała, w koncelebrze uczestniczyli także kapelan Maciej oraz proboszcz parafii w Kliczkowie Małym ksiądz Krzysztof Bednarz. Uczniowie składali przed Bogiem swoje prośby o pomyślność i błogosławieństwo, a rodzice dziękowali gronu pedagogicznemu za wkład w rozwój szkoły. Przed ołtarzem złożono kwiaty, podziękowano także kapłanom i osobom odpowiedzialnym za przygotowanie ceremonii. W zabytkowym kościółku w Kliczkowie Małym zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, lokalna społeczność oraz zaproszeni goście.

Następnie, już w budynku szkoły, odbyły się oficjalne obchody powołania patrona. Na frontowym wejściu ustawiono parawany, szkolne podwórko wypełniały rzędy ławek. Całość obficie udekorowano kwiatami, na tablicy wywieszono prace plastyczne z wizerunkami Jana Pawła II. W centralnym punkcie, nad mównicą, powiewały flagi. Uczestnicy tłumnie wypełnili szkolne boisko.

Wśród zaproszonych gości znajdowali się między innymi, wójt Gminy Brzeźnio -  pani Dorota Kubiak, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Czyżak wraz z radnymi, dyrektor delegatury kuratorium oświaty w Sieradzu - Władysław Piotrowski, pracownicy Urzędu Gminy w Brzeźniu, były wójt gminy Eugeniusz Owczarek, przedstawiciele lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysi okolicznych wsi, byli nauczycielei pracownicy oraz członkowie komitetów rodzicielskich szkoły.

Główną mowę wygłosiła ówczesna dyrektor szkoły Pani Krystyna Szczepaniak. Następnie uczniowie klasy VI przyjęli pod swoją opiekę sztandar, dar rodziców. Potem nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Na lewej stronie szkolnego wejścia widnieje marmurowa płyta. Każdego ranka, jej starannie dobrane słowa skłaniają uczniów do refleksji i zadumy: Wy młodzi () uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim…”. Później pani dyrektor, przybliżyła zebranym historię szkoły, a zaproszeni goście wręczali swoje prezenty i życzenia dla placówki pod patronatem Jana Pawła II.

Po formalnych wypowiedziach gości, dzieci ustawiły się na zaimprowizowanej scenie, aby wziąć udział w akademii ku czci nowego patrona. Przedstawienie było ciekawe i urozmaicone cytatami oraz refleksjami Jana Pawła II. Także oprawa muzyczna wprowadzała zebranych w galowy nastrój. Młodzież z zaangażowaniem śpiewała kolejne zwrotki Barki.

Gdy zakończyła się część oficjalna, wszyscy zebrani mogli zasiąść do pięknie zastawionych stołów. Udano się na poczęstunek, podczas którego można było odpocząć i odetchnąć w miłym towarzystwie. Każdy mógł także wspomóc szkołę, kupując specjalne cegiełki z logo nowego patrona. Dzieci doskonale bawiły się na szkolnym boisku i placu zabaw, na zawsze zapamiętując tę historyczną chwilę.

Wspominała Oliwia Chudzik