To czarodziejskie miejsce, gdzie uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania  plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, odrobić lekcje.  Poprzez zabawy, gry i różne inne formy zajęć wyrabiane są  u dzieci umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań.

 ZAPRASZAMY

 

poniedziałek    12.00 – 15.00

wtorek              11.00 – 15.00

środa                11.00 – 15.00

czwartek           12.00 – 15.00

piątek                11.00 – 15.00