Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

11 czerwca 2020r. (czwartek) –
Boże Ciało

12 czerwca 2020r. (piątek)

16 czerwca 2020r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2020r. (środa) – egzamin ósmoklasisty

18 czerwca 2020r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty

 

Szanowni Rodzice!

Informuję, że od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

Szkoła będzie czynne w godzinach 7.00 - 16.00. W związku z tym proszę zapoznać się z zasadami funkcjonowania placówki w okresie pandemii – załącznik nr 1.

W związku z powyższym należy do dnia 20 maja 2020 roku do godz. 14.00 – złożyć deklarację/ankietę potrzeby przyprowadzenia dziecka do szkoły i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

Druk deklaracji/ankiety proszę odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00 – 13.00 lub wydrukować załącznik nr 2.

W czasie pracy szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne zasady bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.

Zasady umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.

 

Dyrektor szkoły

Beata Strzyczkowska